Grovy Logo

Groceries
in 10 Minutes

At supermarket pricesApp Store LogoGoogle Play LogoApp Store LogoGoogle Play Logo

Politica de confidențialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CONTEXTUL UTILIZARII APLICATIEI„Grovy”

I.Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Grovy Tech Srl, („denumita în continuare Grovy”), cu sediul în Bucuresti Sectorul 2, Str.Giussepe Garibaldi nr.8-10, tronson II, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/12748/2021, având cod fiscal RO43899181, în calitate de operator de date. În acest sens, Grovy Tech Srl urmareste în permanenta si se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal respecta cu strictete principiile si legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

Prezenta politica de confidentialitate vizeaza datele cu caracter personal ale Clientilor Grovy si ale celorlalti Utilizatori ai aplicatiei Grovy sau Grovy.ro prin intermediul careia datele cu caracter personal sunt colectate, incluzând Livratorii, astfel cum aceste persoane au fost definite în prezenta.

II.Definitii

„ Grovy ” înseamna un program de calculator (software), aplicatie, care include si interfata grafica a acestuia, asupra caruia Grovy Tech Srl detine toate drepturile respectiv programul de calculator conceput pentru a fi rulat pe un echipament informatic mobil, de tipul smartphone si/sau tableta, si/sau pe un computer si care este pus la dispozitia Utilizatorilor de catre Grovy, inclusiv, prin intermediul paginii de internet www.grovy.ro

„Client” înseamna persoana fizica sau juridica care achizitioneaza unul sau mai multe Produse, prin lansarea unei comenzi ferme utilizând aplicatiei Grovy sau Grovy.ro

„Date cu Caracter Personal” înseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Livrator” – înseamna atât Livratorul Grovy, cât si Livratorul Tert.

„Prelucrare“ (si derivatele sale, incluzând fara limitare ”a prelucra”) înseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fara limitare colectarea, înregistrarea, pastrarea, modificarea, utilizarea, dezvaluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora;

„Utilizator" - orice persoana care acceseaza sau utilizeaza aplicatia Grovy sau Grovy.ro.

III.Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

III.1. Grovy Tech Srl va prelucra urmatoarele Date cu Caracter Personal ale Clientilor:I.1.1.Date de identificare: nume si prenume;I.1.2.Date de contact: telefon, adresa de domiciliu/resedinta, adresa de livrare, adresa de e-mail;I.1.3.Date de cont: ID client, istoricul de cumparaturi, sectiune vizitat, frecventa de cumparaturi, date de geolocalizare ( furnizate de echipamentul IT pe care este instalata / ruleaza aplicatia Grovy sau Grovy.ro, daca functia de geolocalizare este activata pe respectivul Echipament Informatic), orice alte date pe care Clientul le furnizeaza în mod direct prin aplicatia Grovy sau Grovy.ro si/sau prin intermediul Livratorului, cu ocazia livrarii Produselor comandate sau prin utilizarea Serviciului (e.g. cum ar fi Continutul Furnizat de Utilizatori astfel cum este acesta definit în Termene si Conditii), produse vizualizate;I.1.4.Date privind dispozitivul si interactiunea cu aplicatia: date de utilizare, date de diagnostic, date de marketing, timpul petrecut în diferite secțiuni ale Aplicației,sau orice alte informatii referitoare la modul in care interactionati cu aplicatia aplicatiei Grovy sau Grovy.ro.III.2. Grovy Tech Srl, va prelucra urmatoarele Date cu Caracter Personal ale Utilizatorilor:(i) nume si prenume, telefon, adresa de e-mail;(iii) Grovy Tech Srl poate, de asemenea, prelucra date referitoare la modul în care este utilizata aplicatia Grovy sau Grovy.ro, cum ar fi comportamentul/preferinte/obisnuinte,comenzi anterioare efectuate prin aplicatia Grovy sau Grovy.ro.IV. Scopurile PrelucrariiIV.1. Datele cu Caracter Personal cu privire la Utilizatori si Clienti, furnizate cu ocazia crearii contului de utilizator sau în alt mod prin utilizarea aplicatiei Grovy sau Grovy.ro, pot fi prelucrate de Grovy Tech Srl direct si/sau prin intermediul împuternicitilor, în urmatoarele scopuri:(i) pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre Utilizator/Client si Grovy Tech Srl poate, de asemenea, prelucra date referitoare la modul în care este utilizata aplicatia Grovy sau Grovy.ro, cum ar fi comportamentul/preferinte/obisnuinte,comenzi anterioare efectuate prin aplicatia Grovy sau Grovy.ro., definita în cuprinsul Termenelor si Conditiilor, cum ar fi dar fara a se limita la, preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii Clientului inclusiv plata online, informarea Clientului asupra starii comenzii si livrarea catre Client a Produselor comandate, informarea Clientului asupra eventualelor optiuni de comanda a Produselor în zona în care se afla; Detalii suplimentare referitoare la scopurile de prelucrare puteti afla consultand si Termenele si Conditiile Grovy Tech Srl(ii) pentru îndeplinirea obligatiilor legale care incumba Grovy Tech Srl în contextul serviciilor prestate prin intermediul aplicatiei Grovy sau Grovy.ro, inclusiv a obligatiilor în materie financiar-contabila, fiscala, precum si în materie de arhivare;(iii) pentru activitati de marketing direct - datele privind numele si prenumele, adresa de e-mail, telefon, adresa postala pot fi colectate si prelucrate în scop de marketing, reclama, publicitate. În acest scop, datele vor fi prelucrate în vederea transmiterii, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, precum e-mail, telefon, inclusiv prin intermediul aplicatiei Grovy sau Grovy.ro si al notificarilor de tip push*, de oferte promotionale din partea Grovy Tech Srl si/sau din partea partenerilor Grovy Tech Srl, precum si orice alte noutati, privind produsele si serviciile oferite prin intermediul platformei aplicatiei Grovy sau Grovy.ro;*Nota: O notificare de tip push reprezinta un mesaj ce apare pe un dispozitiv mobil, care poate fi transmis în orice moment, fara a fi necesar ca utilizatorii sa se afle în aplicatie sau sa utilizeze dispozitivele lor pentru a primi astfel de mesaje.Atunci când v-ati dat acordul pentru astfel de prelucrari, aveti dreptul de a va retrage consimtamântul sau de a va opune, în orice moment. Retragerea consimtamântului nu va afecta legalitatea prelucrarilor desfasurate de Grovy Tech Srl anterior retragerii acordului. De asemenea, dezabonarea se poate realiza si prin accesarea link-urilor indicate în acest sens în textul mesajelor comerciale primite pe e-mail, respectiv prin optiunile disponibile în contul dumneavoastra.(iv) în scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinte de consum, în principal, în vederea îmbunatatirii Serviciilor oferite, Grovy Tech Srl va putea transmite datele statistice si catre Partenerii sai. Cu toate acestea, mentionam ca toate informatiile astfel transmise catre tertii Parteneri vor fi furnizate în forma agregata, fara a include date care ar putea duce la identificarea (în mod direct sau indirect) a persoanelor vizate.(v) pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor, cererilor transmise prin intermediul aplicatiei Grovy sau Grovy.ro si de asemenea în scopul îmbunatatirii Serviciilor oferite de Grovy Tech Srl Utilizatorilor/Clientilor sai - datele privind numele si prenumele, adresa de e-mail, telefon, precum si orice alte date furnizate de Utilizator/Client. În situatia în care un Utilizator lasa un review negativ pe aplicatiei Grovy sau Grovy.ro, acesta va putea fi contactat, inclusiv telefonic, de catre reprezentantii Grovy Tech Srl, Livratori sau alti parteneri contractuali ai Grovy Tech Srl în vederea solutionarii plângerii/cererii si în vedere îmbunatatirii Serviciilor oferite prin intermediul aplicatiei Grovy sau Grovy.ro

V.Temeiul juridic al prelucrarilor de Date cu Caracter Personal

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în aceste scopuri are la baza: (i) obligatiile legale care incumba Grovy Tech Srl ca urmare a serviciilor prestate prin intermediul aplicatiei Grovy sau Grovy.ro; (ii) încheierea, respectiv executarea contractului (prin acceptarea Termenelor si Conditiilor) în ceea ce priveste gestionarea comenzilor plasate de Clienti prin intermediul aplicatiei Grovy sau Grovy.ro; (iii) interesul legitim al Grovy Tech Srl de a-si promova bunurile si/sau serviciile în contextul prezentarii acestora prin Grovy sau de a îsi apara drepturile si interesele în cazul unor potentiale actiuni în instanta; (iv) consimtamântul dumneavoastra în ceea ce priveste activitatile de marketing direct si alte prelucrari pentru care legislatia în domeniu prevede obligativitatea obtinerii consimtamântului. În masura în care ati exprimat consimtamântul dumneavoastra, iar temeiul prelucrarii este consimtamântul, aveti dreptul de a va retrage consimtamântul în orice moment, fara însa a afecta legalitatea prelucrarilor desfasurate de Grovy Tech Srl anterior retragerii acestuia.

VI.Durata prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

VI.1. Grovy Tech Srl va prelucra Datele cu Caracter Personal pe întreaga durata a raporturilor contractuale, iar ulterior datele personale vor fi stocate pentru perioadele aplicabile diverselor tipuri de Date cu Caracter Personal, stabilite conform politicii Grovy Tech Srl de stocare si arhivare a datelor si documentelor, respectiv pe durata necesara îndeplinirii obligatiilor legale care incumba Grovy Tech Srl (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercitiului financiar în cursul caruia au fost întocmite).

Daca va retrageti acordul pentru prelucrarea datelor si nu mai exista alte temeiuri juridice pentru prelucrare (de exemplu, existenta unei obligatii legale, existenta unei relatii contractuale, interesul legitim al Grovy Tech Srl) sau va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime si imperioase pentru prelucrare care sa prevaleze, Grovy Tech Srl va înceta prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal.

De asemenea, datele Utilizatorilor privind navigarea acestora pe Grovy, cum ar fi cele rezultând din activitatea de monitorizare a preferintelor de consum, istoricul comenzilor, datele de geolocalizare (incluzând adresele/coordonatele adreselor de livrare indicate de Client) vor fi prelucrate pâna la momentul la care persoana vizata solicita stergerea acestor date, în conditiile legii.

VI.2. În situatia în care Utilizatorul/Clientul, dupa caz, doreste închiderea/stergerea contului, acesta nu va fi sters în mod automat si nici nu are ca efect automat stergerea Datelor sale cu Caracter Personal din cont prin apasarea butonului “Stergere cont ”. Pentru a preveni situatiile în care Utilizatorul/Clientul ar apasa din greseala butonul de stergere cont, Grovy Tech Srl va afisa Utilizatorului/Clientului un mesaj de tip pop-up prin care i se va cere acestuia din urma sa confirme ca doreste stergerea contului.

În cazul în care Utilizatorul/Clientul confirma ca doreste stergerea contului, Grovy Tech Srl va considera ca, în mod rezonabil, o atare cerere presupune implicit (i) stergerea datelor si (ii) retragerea consimtamântului Utilizatorului/Clientului pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct.

În termen de cel mult o luna de la data înregistrarii cererii, Grovy Tech Srl va comunica Utilizatorului/Clientului modalitatea de solutionare a cererii, cu exceptia cazurilor în care termenul legal de raspuns este prelungit potrivit legii.

Atunci când un Client solicita închiderea/stergerea contului, însa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi înregistrata numai dupa livrarea Produselor si finalizarea ultimei comenzi active. De asemenea, anumite categorii de Date cu Caracter Personal ar putea fi prelucrate în continuare de catre Grovy Tech Srl având în vedere obligatiile legale aplicabile, respectiv interesele noastre legitime (cum ar fi, apararea drepturilor sau intereselor, gestionarea eventualelor cereri).

VII.Persoanele care pot avea acces la Datele cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal sunt, în principal, prelucrate de Grovy Tech Srl, prin angajatii sau colaboratorii sai autorizati sa prelucreze date personale.

Datele cu Caracter Personal pot fi, de asemenea, divulgate urmatoarelor categorii de persoane:

(i) Livratorilor, în ceea ce priveste datele Clientilor pentru a le permite sa furnizeze Serviciile de Livrare catre Clienti si, în anumite situatii, pentru a putea verifica, raspunde si solutiona plângerile Clientilor, dupa caz;(ii) Împuternicitilor Grovy Tech Srl care pot prelucra datele în numele si pe seama Grovy Tech Srl pentru oricare dintre scopurile mentionate mai sus;(iii) Angajatii partenerilor (“Pickeri”) vor avea acces strict la numarul de telefon, numarul de comanda si strada pentru a le permite sa furnizeze serviciile de colectare a produselor comandate in mod optimizat în vederea livrarii acestora catre Clienti si, în anumite situatii, pentru a putea verifica, raspunde si solutiona plângerile Clientilor, dupa caz;(iv) Autoritatilor publice, ca raspuns la o solicitare de informatii facuta cu respectarea prevederilor legale sau în orice caz pentru ca, Grovy Tech Srl sa aduca la îndeplinire o obligatie legala a acesteia;(v) Unor terte parti, în legatura cu sau pe durata negocierilor care vizeaza o fuziune, o vânzare a activelor Grovy Tech Srl, consolidarea sau restructurarea, finantarea sau achizitionarea Grovy sau a unei portiuni din aceasta de catre alte entitati;(vi) Partenerilor Grovy Tech Srl sau altor terte parti cu care Grovy Tech Srl intra în raporturi contractuale în diferite scopuri precum: în cazul unor campanii promotionale organizate de catre Grovy Tech Srl împreuna cu respectivii parteneri contractuali sau afiliati ai acestuia, mentinerea, pentru personalizarea si îmbunatatirea Grovy Tech Srl si a serviciilor derulate prin intermediul ei, pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea Utilizatorilor, precum si pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promotional, în conditiile si limitele prevazute de lege;(vii) Publicului larg, în cazul Continutului Furnizat de Utilizatori, astfel cum aceasta notiune este definita si detaliata în Termenele si Conditiile Grovy Tech Srl.

Partenerii sau Livratorii Terti prelucreaza datele dumneavoastra în nume propriu, în calitate de operatori de date, Grovy Tech Srl neavând niciun control asupra modului în care va sunt prelucrate datele de catre acesti Parteneri sau de catre Livratorii Terti. Asadar, pentru activitatile de prelucrare a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal realizate de Partenerii Grovy Tech Srl sau de Livratorii Terti, si cu care intrati în raporturi prin intermediul Grovy Tech Srl, va rugam sa consultati si sa aveti în vedere politicile de confidentialitate si celelalte politici de interes, oferite de acestia.

VIII.Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate catre Grovy Tech Srl pot fi transferate în afara României, strict catre state din Spatiul Economic European.

IX.Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligatie contractuala sau o obligatie necesara pentru încheierea unui contract, si este necesara pentru a putea beneficia de produsele si serviciile puse la dispozitie prin aceasta pagina de internet. Refuzul furnizarii Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecinta imposibilitatea beneficierii de produsele si serviciile puse la dispozitia dumneavoastra prin intermediul Grovy Tech Srl, respectiv imposibilitatea derularii raporturilor contractuale cu Grovy Tech Srl, iar Livratorii nu vor putea utiliza aplicatia Grovy sau Grovy.ro în vederea furnizarii Serviciilor de Livrare si angajatii partenerilor nu vor putea colecta în mod corect si complet produsele comandate în vederea livrarii acestora. Pentru activitatile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastra este voluntara.

Grovy Tech Srl cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal. Este posibil ca acest acord sa nu fie întotdeauna necesar conform legii. Astfel, Grovy Tech Srl poate utiliza, de exemplu, alte temeiuri legale pentru prelucrarea datelor, cum ar fi executarea contractului încheiat cu Utilizatorul, respectarea obligatiilor legale ce îi revin Grovy Tech Srl, sau interesul legitim în ceea ce priveste prelucrarea datelor pentru efectuarea de analize, raportari privind modul de functionare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinte de consum, în principal, în vederea îmbunatatirii Serviciilor oferite de Grovy Tech Srl.

X.Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Livratorilor Terti

Daca sunteti Livrator Tert (persoana fizica sau asimilata acestora) veti gasi în aceasta sectiune informatii privind modalitatea în care va prelucram datele în contextul utilizarii aplicatiei Grovy sau Grovy.ro

X.1. Categorii de date: Grovy Tech Srl va prelucra urmatoarele Date cu Caracter Personal ale Livratorilor Terti în contextul utilizarii aplicatiei Grovy sau Grovy.ro: nume si prenume, telefon, adresa e-mail, imagine, mijlocul de transport utilizat, date de geolocalizare, precum si orice alte date furnizate de acesta prin intermediul aplicatiei Grovy sau Grovy.ro, cum ar fi Continutul Furnizat de Utilizatori (astfel cum este definit în Termene si Conditii).

X.2. Scopul si temeiul prelucrarii: Datele cu Caracter Personal ale Livratorilor Terti sunt prelucrate în scopul derularii raporturilor contractuale cu Grovy, inclusiv în scopul executarii comenzilor plasate de Client în cadrul Grovy, în temeiul relatiei contractuale, stabilita inclusiv prin acceptarea Termenelor si Conditiilor de utilizare a aplicatiei Grovy sau Grovy.ro. De asemenea, datele potentialilor Livratori Terti care solicita sa devina Livratori prin intermediul formularului de contact disponibil pe Site sunt prelucrate pentru a face demersuri necesare si prealabile încheierii unui contract.

X.3. Destinatarii datelor: Anumite Date cu Caracter Personal vor putea fi dezvaluite inclusiv catre împuternicitii Grovy Tech Srl, autoritati publice de orice tip, organizatii, furnizorii de servicii si bunuri, precum si catre alti destinatari mentionati mai sus la Sectiunea VI. De asemenea, anumite Date cu Caracter Personal (cum ar fi nume, prenume, imagine, date de geolocalizare) pot fi vizualizate în aplicatia Grovy sau Grovy.ro si de catre ceilalti Livratori înregistrati în aplicatia Grovy sau Grovy.ro.

X.4. Durata prelucrarii Datelor cu Caracter Personal:

Ca principiu, Grovy Tech Srl va prelucra Datele cu Caracter Personal pe întreaga durata a raporturilor contractuale, iar ulterior datele personale vor fi stocate pentru perioadele aplicabile diverselor tipuri de Date cu Caracter Personal, stabilite conform politicii Grovy Tech Srl de stocare si arhivare a datelor si documentelor, respectiv pe durata necesara îndeplinirii obligatiilor legale care incumba Grovy Tech Srl (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercitiului financiar în cursul caruia au fost întocmite).

Datele de geo-localizare, atunci când sunt activate serviciile de geo-localizare în aplicatia Grovy sau Grovy.ro utilizata de Livratorul Tert vor fi prelucrate pentru scopul si pe perioada necesara determinarii adresei de livrare a Produselor si calcularii foilor de parcurs. În acest scop, datele de geolocalizare vor putea fi pastrate pâna la 2 luni.

Grovy Tech Srl va sterge contul Livratorului Tert din aplicatia Grovy sau Grovy.ro dupa ce înceteaza colaborarea (contractul de prestari servicii încheiat de acesta) cu Grovy Tech Srl.

X.5. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate catre Grovy Tech Srl pot fi transferate în afara României, catre state din Spatiul Economic European.

X.6. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea datelor Livratorilor Terti sunt necesare pentru efectuarea demersurilor prealabile încheierii contractului, respectiv în vederea executarii contractului. Refuzul furnizarii Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecinta imposibilitatea beneficierii de produsele si serviciile puse la dispozitia dumeavoastra prin intermediul aplicatiei Grovy sau Grovy.ro, respectiv imposibilitatea derularii raporturilor contractuale cu Grovy Tech Srl, iar Livratorii nu vor putea utiliza aplicatia Grovy sau Grovy.ro în vederea furnizarii Serviciilor de Livrare si Angajatii partenerilor nu vor putea colecta în mod corect si complet produsele comandate în vederea livrarii acestora.

XI.Drepturile Persoanei Vizate

Potrivit prevederilor legale aplicabile, în ceea ce priveste prelucrarile Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politica, aveti dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de va opune prelucrarii în limitele si conditiile prevazute de lege, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automate, precum si dreptul la portabilitatea datelor.

De asemenea, daca alegeti sa oferiti consimtamântul dumneavoastra, aveti dreptul sa-l retrageti în orice moment. În plus, aveti dreptul de a depune plângeri la Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata.

Va rugam sa aveti în vedere ca, în cazul retragerii consimtamântului conform dispozitiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activitati de marketing, Grovy Tech Srl, dupa ce a luat act de acest fapt nu va va mai trimite mesaje comerciale directe. Totodata, va rugam sa aveti în vedere ca, într-o atare situatie, desi nu veti mai primi mesaje comerciale directe, Grovy Tech Srl ar putea sa prelucreze Datele dvs. cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri si pentru alte scopuri

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, va puteti adresa cu o cerere la urmatoarele date de contact:

Bucuresti Sectorul 2, Str.Giussepe Garibaldi nr.8-10, tronson II

E-mail: gdpr@grovy.ro

Atn: Departamentul de Marketing Grovy

Grovy Tech Srl nu raspunde solicitarilor anonime. Prin urmare, în cazul în care ne scrieti prin e-mail/posta, va rugam sa ne indicati numele si prenumele dvs. pentru a va identifica si raspunde în mod adecvat solicitarii dvs.

În functie de solicitare, daca aceasta este întemeiata si formulata în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, Grovy Tech Srl va:

(i) confirma solicitantului daca prelucreaza sau nu Datele sale cu Caracter Personal;

(ii) rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma în date anonime, în mod gratuit, Datele sale cu Caracter Personal a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii;

(iii) înceta prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale solicitantului.

În situatia în care persoana vizata formuleaza o cerere de stergere a datelor, în conditiile prevazute de lege, inclusiv ca urmare a închiderii/stergerii contului, Grovy Tech Srl ar putea prelucra în continuare anumite Date cu Caracter Personal, în temeiul: (i) obligatiei legale (de exemplu, în situatia facturilor, a documentelor justificative financiar-contabile, fiscale, precum si de arhivare) (ii) contractului încheiat între Grovy Tech Srl si Utilizator/Client/Livrator, inclusiv cel reprezentat de documentul Termene si Conditii; (iii) interesului legitim al Grovy Tech Srl (de exemplu, în vederea gestionarii solicitarilor care pot fi primite de la autoritatile competente pentru verificarea tranzactiilor comerciale sau pentru realizarea oricaror verificari justificate în baza legii, inclusiv în ceea ce priveste fraudele în domeniul online).

De asemenea, în orice moment, Utilizatorul are acces la datele sale de identificare/contact, putând sa le editeze/modifice, direct în aplicatia Grovy sau Grovy.ro în Sectiunea „contul meu”. Pentru dezabonarea de la comunicari comerciale, Utilizatorul poate folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail continând comunicari comerciale. Pentru dezactivarea serviciilor de geolocalizare, Utilizatorul poate accesa oricând setarile Dispozitivului Informatic utilizat.

Grovy Tech Srl folosește fișiere de tip cookie sau tehnologii de tracking silimare. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care sunt folosite aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies la următorul link:https://www.grovy.ro/public/cookie-policy.

Prelucrarile Datelor cu Caracter Personal sunt monitorizate si supravegheate de Responsabilul cu Protectia Datelor, având urmatoarele date de contact: gdpr@grovy.ro

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Pagina principală