Grovy Logo

Groceries
in 10 Minutes

At supermarket pricesApp Store LogoGoogle Play LogoApp Store LogoGoogle Play Logo

Otisk

Grovy Tech GmbH

Stephanstraße 18,60313 Frankfurt,Německo

Jednatel firmy:

Patrik-Justin Adam

Telefon

+49 (0)69 34868310

komerční registr

Okresní soud ve Frankfurtu nad Mohanem

HRB 121719

E-Mail

info@grovy.de

DIČ:

DE340413431

ODPOVĚDNOST ZA OBSAH

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecným právem v souladu s § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo zkoumat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Jakmile se o takovém porušení zákona dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

ODPOVĚDNOST ZA ODKAZY

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době, kdy byly propojeny, zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný nelegální obsah. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek je však bez konkrétních důkazů o porušení zákona nerozumné. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.

AUTORSKÁ PRÁVA

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webu podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli druh využití mimo limity autorského zákona vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této webové stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Zejména obsahy třetích stran jsou jako takové označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme.

Zdroj: eRecht24

Powered by Inheaden